Voor wie?

De klachtenregeling is bestemd voor ouders en opvoeders die het ouderlijk gezag uitoefenen over kinderen en jong volwassenen die door Scoor Jeugdhulp worden begeleid.

Klachtenregeling

De medewerkers van Scoor Jeugdhulp doen hun uiterste best om ervoor te zorgen dat u en uw kind de beste hulpverlening krijgen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de hulpverlening of de wijze waarop u en uw kind behandeld worden. In elke organisatie kunnen fouten worden gemaakt of kunnen problemen binnen de samenwerking ontstaan. Scoor Jeugdhulp beschikt over een goede klachtenregeling, waardoor problemen en eventuele fouten snel kunnen worden opgelost. Bovendien: door uw klacht kunnen wij leren hoe het wellicht beter kan.

Wat is een klacht?

Een klacht is bijvoorbeeld: ontevredenheid over de organisatie, de inhoud/uitvoering van de hulpverlening of de gevolgde procedure of u vindt bijvoorbeeld dat uw situatie onvoldoende beschreven staat in de rapportage. Een klacht kan ook betrekking hebben op de bejegening: u vindt bijvoorbeeld het gedrag van een hulpverlener tegenover u of uw kind grens-overschrijdend of u voelt zich onvoldoende gehoord. Wij vinden het van groot belang om hier aandacht aan te besteden en het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Wat te doen als u een klacht heeft?

De meeste problemen worden door de betrokkenen zelf opgelost door er met elkaar over te praten. Bij voorkeur ziet Scoor Jeugdhulp dan ook dat klachten middels een gesprek worden opgelost. U krijgt na ontvangst van uw klacht een ontvangstbevestiging. Uiterlijk vier weken na indiening van de klacht zal het management u uitnodigen voor een persoonlijk gesprek, eventueel met de betrokken jeugdhulpverlener. Ter ondersteuning van het formuleren van uw klacht en dit gesprek met Scoor Jeugdhulp kunt u contact opnemen met een onafhankelijk vertrouwenspersoon van het AKJ ( http://www.akj.nl ). Tijdens dit gesprek worden afspraken gemaakt over de te ondernemen acties naar aanleiding van de klacht. Bent u na dit gesprek echter niet tevreden over de uitkomst van de afhandeling van de klacht? Dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij Scoor Jeugdhulp via de Klachtencommissie. Ook kunt u dan de klachtenregeling hieronder openen om de procedure en afhandeling van klachten binnen Scoor Jeugdhulp in te zien.

Klachtenregeling Scoor Jeugdhulp

Het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie

Als u zich wilt richten tot de Klachtencommissie van Scoor Jeugdhulp dient u dit schriftelijk te doen naar onderstaand adres of via e-mail (info@scoorjeugdhulp.nl).

Scoor Jeugdhulp
T.a.v. Management, betreft; klacht
Mijnzetellaan 2
6412 EN Heerlen

In uw brief of mail legt u uit waarom u de klacht indient, beschrijft u de klacht in uw eigen woorden (wat er precies is gebeurd en waar en wanneer dat plaatsvond) en benoemt u diegene op wie de klacht betrekking heeft.

De klachten afhandeling door de Klachtencommissie

De Klachtencommissie is onafhankelijk, dat wil zeggen dat de leden niet in dienst zijn van Scoor Jeugdhulp of op een andere wijze verbonden zijn aan de organisatie. De Klachtencommissie zal uitspraak doen over de gegrondheid van de klacht en van daaruit verder advies doen aan Scoor Jeugdhulp en u rapporteren. Hierna wordt de klachtenprocedure afgesloten.