MISSIE

Onze missie is het ondersteunen en begeleiden van jeugdigen en hun gezin in het behouden en versterken van hun eigen kracht en zelfregie. Met ons gevarieerde aanbod van deskundige hulpverleners bieden wij kwalitatieve begeleiding op maat.

Wij zijn:
 • Toegankelijk
 • Eigenwijs
 • Betrouwbaar
 • Persoonlijk betrokken
 • Flexibel
Wij werken:
 • Planmatig
 • Met open communicatie en korte lijnen
 • Vraag- en oplossingsgericht
 • Met passie, plezier en een gezonde dosis humor
Onze werkwijzen:
 • Zijn outreachend, innovatief en divers in aanbod
 • Zijn transparant en worden regelmatig geëvalueerd en verbeterd

VISIE

Jeugdigen functioneren en ontwikkelen veilig en optimaal in de eigen sociale omgeving tot zelfstandige volwassenen.

De jeugdige (en het gezin):
 • Staat altijd centraal
 • Heeft zoveel mogelijk de regie over de eigen doelen. Het vertrekpunt is wat de jeugdige (en het gezinssysteem) wil, kan en mag
Als organisatie:
 • Gaan wij respectvol om met de wensen en behoeften van jeugdigen en hun gezin
 • Hebben wij een gezonde en wendbare bedrijfsvoering
 • Voldoen wij aan alle kwaliteitseisen
De verwijzer:
 • Weet als opdrachtgever wat hij kan verwachten tijdens onze samenwerking
In de ketensamenwerking:
 • Werken we nauw samen met partners
 • Zijn wij duidelijk over wat partners van ons kunnen verwachten