Mijn naam is Eefje Steenbakkers en ik ben in 2021 afgestudeerd aan Fontys Hogeschool Pedagogiek. Inmiddels ben ik al drie jaar binnen Scoor Jeugdhulp waarbij ik eerst anderhalf jaar mijn (afstudeer)stage heb gelopen en ben sinds mijn afstuderen werkzaam binnen Scoor Jeugdhulp. Binnen Scoor Jeugdhulp bied ik zowel groepsbegeleiding als de ambulante begeleiding. Binnen de ambulante begeleiding specialiseer ik mij, vanuit de affiniteit met het onderwijs, met name in het (speciaal) onderwijs. Hierin ondersteun ik jeugdigen in hun didactische vaardigheden maar zet ik ook veel in op sociaal-emotioneel gebied om hierbij aan te sluiten op de ontwikkelbehoeften van de jeugdigen. Binnen de groepsbegeleiding ben ik met veel enthousiasme werkzaam binnen het specialisme (Verlengde) Jonge Kind waarbij leren vanuit spel centraal staat.

Wat ik mooi vind aan het werken met jeugdigen is dat zij vaak nog geen vooroordelen hebben en de wereld met veel enthousiasme zien. Dit probeer ik in mijn werk als hulpverlener dan ook mee te nemen waarbij ik het belangrijk vind om goed en oprecht te luisteren naar de ander om samen te werken naar een zo fijn mogelijke situatie voor de jeugdige en het gezin.