Mijn naam is Nadine Janssen. Ik ben afgestudeerd van de opleiding Social Work en sinds die tijd mag ik mij ambulant en groepsbegeleidster van Scoor Jeugdhulp noemen.

Ik ben een van de medewerkers die met veel enthousiasme de gespecialiseerde Jonge Kind groep (3-6 jaar) heeft mogen opstarten. Bij de Jonge Kind groep werken wij met het uitgangspunt spel, waarmee de jeugdige zichzelf en de wereld om zich heen leert ontdekken en het uitgangspunt structuur, waarbij afspraken en routines van belang zijn voor een prettige en voorspelbare omgeving. Wij komen regelmatig samen om de voortgang van de groep en/of ambulante werkzaamheden te bespreken. Door mijn combi functie, het sparren met mijn collega’s, bijhorende ketenpartners en de toegereikte cursussen krijg ik in samenspraak met de jeugdigen en het gezin zicht op wat nodig is.

Ik zie het als een uitdaging om samen met een jeugdige en zijn/haar gezin te werken aan een veranderproces. Zo heb ik mogen ervaren dat gezinnen ontzettend veel kracht hebben maar deze in verschillende situaties niet meer overzien. Ik hoop dat ik deze gezinnen een steuntje in de rug mag geven om hun deze kwaliteiten (weer) te laten inzien.