Vacature gedragswetenschapper – Scoor Jeugdhulp

Wie is Scoor?

Scoor Jeugdhulp is als gecertificeerde jeugdhulporganisatie gespecialiseerd in het bieden van individuele begeleiding en gezinsbegeleiding aan jeugdigen en hun gezin. Daarnaast bieden wij groepsbegeleiding, logeerweekenden en pleegzorg. Scoor Jeugdhulp biedt begeleiding aan jeugdigen (0 – 27 jaar) en diens gezin met elke vraag naar zorg en ondersteuning, ongeacht de bijkomende opgroei- en opvoedproblematiek en/of ouderproblematiek. Wij zijn wegens uitbreiding op zoek naar een collega gedragswetenschapper.

 

Wat ga je doen als gedragswetenschapper?

De gedragswetenschapper treedt adviserend en coachend op richting Jeugdzorgwerkers. De werkzaamheden kenmerken zich door inhoudelijke verantwoordelijkheid vanuit zelfstandig en professioneel handelen. Het nemen van kernbeslissingen en opstellen van een plan van aanpak gebeurt te allen tijde in overleg met betrokkenen, waarbij de gedragswetenschapper vanuit expertise aanwezig is en adviserend optreedt. Daarnaast is de gedragswetenschapper verantwoordelijk  voor deskundigheidsbevordering van het team en het leveren van een bijdrage aan methodiek- en beleidsontwikkeling binnen onze organisatie.

Andere werkzaamheden zijn:

 • De gedragswetenschapper is verantwoordelijk voor het coördineren van het  intakeproces van nieuwe cliënten.
 • Daarnaast bestudeert de gedragswetenschapper diagnostiek in het kader van de indicatiestelling en/of in het kader van begeleiding van het gezin door het verrichten van gedragsobservaties en het interpreteren van diagnostisch onderzoek.
 • Het opstellen van adviezen en indicaties en het zorgdragen voor de dossiervorming.
 • Pleegt interventies bij risicovolle vastlopende gezinssituaties ten behoeve van de veiligheid.
 • Adviseert (on)gevraagd Jeugdzorgwerkers, andere disciplines en leidinggevenden en coacht en begeleidt hen vanuit de eigen inhoudelijke expertise.
 • Draagt zorg voor het evalueren van de effectiviteit van de geboden hulp.
 • Signaleert en analyseert voor de organisatie relevante trends en ontwikkelingen binnen het eigen expertisegebied.
 • Denkt mee over innovatie en beleid binnen de organisatie.

 

Wat vragen wij:

 • Academisch werk-, denk- en opleidingsniveau in een van de sociale of pedagogische wetenschappen;
 • Minimale beschikbaarheid tussen de 24 en 36 uur per week;
 • Kennis van (erkende) therapeutische (crisis)interventies;
 • Kennis van gedragsproblemen en –stoornissen;
 • Kennis van het jeugdzorgsysteem;
 • SKJ-geregistreerd.

 

Wat bieden wij?

Wij bieden in eerste instantie een jaarcontract. Deze functie valt in schaal 11 CAO Jeugdzorg. Jouw salaris wordt aangevuld met 8% vakantietoeslag, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een goede pensioenregeling.

Indien je inhoudelijk meer over de functie wilt weten, mag je gerust contact opnemen. Dit kan via: 045 820 0222.

Reageren op de vacature vóór 8 september, dit kan via info@scoorjeugdhulp.nl