Vanuit Scoor kunnen wij invulling geven aan casusregie voor zowel jeugdigen die bij ons in zorg zijn (afhankelijk) als voor jeugdigen die in zorg zijn bij andere organisaties (onafhankelijk). Wanneer de complexiteit van een casus toeneemt kan het wenselijk zijn het gezin te ondersteunen of de regie over het hulpverleningsproces tijdelijk over te nemen middels het uitvoeren van de casusregie. De rol van de casusregisseur is erop toe te zien dat er goede afspraken gemaakt worden tussen de verschillende aanbieders en betrokkenen van het systeem.  Belangrijk is het bevorderen van de samenhang tussen alle betrokkenen. Het (eind) doel van de casusregie is om ervoor te zorgen dat het gezin zelf de regie over hun leven weer terug pakt.