Groepsbegeleiding

Scoor Jeugdhulp biedt op de maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en zaterdagmiddag groepsbegeleiding aan kinderen en jeugdigen.
Onder professionele begeleiding nemen jongeren deel aan activiteiten met leeftijdsgenoten. Door in groepsverband activiteiten aan te gaan, worden de sociale vaardigheden vergroot en leren de kinderen samen spelen, samenwerken, uitdagingen aangaan, omgaan met winnen en verliezen, omgaan met regels en structuur, omgaan met eigen verantwoordelijkheden, zich op een gepaste wijze gedragen in een andere omgeving en zelfstandiger te functioneren. Bij de indeling van de groepen en samenstelling van het programma wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met de bestaande problematiek, de leeftijd en de mogelijkheden van de deelnemers.

In de schoolvakanties wijken de data en tijdstippen af van het reguliere aanbod.

Jongerenavond

Scoor Jeugdhulp verzorgt elke twee weken op de vrijdagavond een jongerenavond voor kinderen vanaf 14 jaar. Aan de hand van het aantal aanmeldingen, de hulpvraag en de mogelijkheden van de jongeren, wordt er door de begeleiders een programma samengesteld. De jongeren leren onder professionele begeleiding en in een ongedwongen sfeer met elkaar om te gaan en te ontspannen. Het programma bestaat bijvoorbeeld uit activiteiten als gezelschaps- of computerspellen, film kijken, darten, sjoelen, poolen en koken (bijvoorbeeld pizza’s, pasta of wraps maken). De jongerenavond is van ±17.30u tot ±21.30u en vindt plaats op onze locatie.

In de schoolvakanties vindt de jongerenavond wekelijks plaats op aangepaste tijden.