Scoor biedt groepsbegeleiding in kleinschalige groepen van maximaal 6 kinderen op onze locatie in Heerlen. De groepsbegeleider is altijd een HBO opgeleide SKJ geregistreerde professional. Groepsbegeleiding bieden wij aan kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar. De groepsbegeleiding vindt twee keer per week plaats na school op maandag t/m vrijdag. De groepstijden wijken af in schoolvakanties, aangezien wij dan een aangepast vakantieprogramma aanbieden.

Binnen Scoor vinden wij het belangrijk om de transfer tussen de groep en thuis te kunnen maken. Dit betekent dat wij altijd een combinatie bieden van zowel groepsbegeleiding als (laagdrempelige) ondersteuning in de thuissituatie.

De Pedagogische visie van de groepsbegeleiding van Scoor is dat jeugdigen zich optimaal kunnen ontwikkelen en leren in een omgeving waarin ze zich veilig en geaccepteerd voelen. Deze pedagogische visie draagt bij aan het behalen van de hulpverleningsdoelen die vastgelegd staan in het persoonlijk handelingsplan en signaleringsplan van iedere jeugdige. De achterliggende waarden zijn autonomie, plezier, respect en persoonlijke ontwikkeling.

Vanuit de groepsbegeleiding hanteren wij onderstaande 3 basisvoorwaarden voor het welbevinden van het kind.

1). Relatie: het kind krijgt waardering om wie hij of zij is.

2). Autonomie: Het kind krijgt de zelfstandigheid om taken zelf te verrichten. Daarnaast worden ze betrokken bij het opstellen en formuleren van de hulpverleningsdoelen in het handelingsplan.

3). Competentie: Het kind heeft plezier en vertrouwen in zijn of haar eigen kunnen. Er worden door de groepsbegeleiders vragen gesteld waardoor het kind leert te reflecteren op zijn eigen handelen en kunnen.