Vanuit Scoor bieden wij specialistische 1 op 1 begeleiding aan het kind en of de jeugdige. Dit kan vorm krijgen d.m.v. buddy of een vertrouwenspersoon die op een laagdrempelige manier inzicht kan krijgen in de belevingswereld van de jeugdige, door bijvoorbeeld aan te sluiten bij de interesses en activiteiten van de jeugdige. Tevens kunnen wij vanuit begeleiding de transfer maken van het geleerde in de behandelsetting naar de leefwereld (thuis, school, vrijetijd) van de jeugdige. We kunnen (sociale) vaardigheden samen oefenen/trainen in natuurlijke settings zoals thuis, op school of in de wijk. Tevens biedt Scoor diverse trainingen die individueel kunnen worden aangeboden zoals; Rots&Water (expertise autisme), sociale vaardigheidstrainingen en de ik puber training.

Doelen van individuele begeleiding opgenomen in het handelingsplan kunnen bijvoorbeeld zijn: het vergroten van de zelfredzaamheid van de jeugdige, oefenen met het aangaan van sociale contacten of inzicht en acceptatie rondom de diagnose die (recent) gesteld is. Tijdens individuele begeleiding met de jeugdige wordt altijd de transfer gemaakt naar ouders.