Middels individuele begeleiding biedt Scoor Jeugdhulp begeleiding aan zowel het hele gezin (psycho-educatie, bezoek/omgangsregelingen) als aan de individuele hulpvrager (bijvoorbeeld: zelfstandigheidstraining, weerbaarheid/assertiviteitstraining, begeleiding op kamers, plannen en structureren, omgang met derden, empowerment, enz.). De begeleiding is afgestemd op de hulpvraag. De hulpvragen zijn te vinden op gebieden zoals:

  • het vormgeven van vrijetijdsbesteding
  • het aanbrengen van structuur en organisatie in het dagelijks leven
  • het omgaan met diverse sociale relaties
  • het opzetten van een sociaal netwerk
  • het accepteren van of het om leren gaan met een stoornis

Daarnaast wordt door middel van de individuele begeleiding de gezinssituatie ondersteund bij bijvoorbeeld opvoedingsvragen.