Klanten van Scoor Jeugdhulp worstelen regelmatig met vragen over hun opleiding, problemen op hun school of de (on-)mogelijkheden van Passend Onderwijs. Soms vallen schoolse resultaten tegen en voor anderen geldt dat regelmatig schoolbezoek niet lukt. En dat uiteraard om allerlei uiteenlopende redenen. In een deel van de gevallen zijn die vragen en problemen prima samen met school op te lossen. In andere gevallen is hulp van een professionele ‘buitenstaander’ van Scoor Jeugdhulp daarbij van harte welkom.

Scoor Jeugdhulp biedt voor leerlingen en ouders op scholen in het (S)BO, V(S)O en MBO een aanbod voor onderwijsbegeleiding. De betrokken partijen in de pedagogische driehoek – leerling, ouder(s) en school – worden waar nodig of gewenst begeleid. Dat gebeurt vraag-, dialoog- en resultaatgericht. Doel is de leerling op de juiste plek binnen het onderwijs te houden of te krijgen. Onder het motto: importeer de oplossing in plaats van het exporteren van het probleem. Verschillende expertises die binnen Scoor Jeugdhulp aanwezig zijn, worden daarvoor gebundeld. Denk daarbij aan professionals die kennis hebben van en ervaring hebben met een auti-proof aanpak, ‘Rots en Water’-trainingen, het ontwikkelen van ‘moetivatie’ naar motivatie en – indien noodzakelijk – orthopedagogische kennis. Waar we zelf kennis en kunde niet in huis hebben, helpen we bij het zoeken naar oplossingen bij onze netwerkpartners.

Scoor Jeugdhulp benadert de begeleidingsvraag vanuit een contextgerichte opvatting. We zoeken ten eerste naar de krachten in de directe omgeving van de leerling en het gezin en bouwen die verder uit tot een hulpsysteem voor leerling en / of gezin. We kunnen daarbij met onze specifieke expertises verder gaan dan waar scholen vanuit hun Passend Onderwijs-opdracht toe in staat zijn. We zijn echter te allen tijde aanvullend op het schoolse proces dat dient te leiden tot (minimaal) een startkwalificatie. Ten tweede werken we ook samen met ketenpartners en de gemeenten waar de leerlingen en hun gezinnen wonen. Gezamenlijke belangen vormen daarbij de verbinding tussen alle partijen. De medewerker van Scoor Jeugdhulp stelt zich in die samenwerking meerzijdig partijdig op: begrenzend waar gewenst en begeleidend waar nodig.

Heb je dus een concrete vraag m.b.t. school of schoolbezoek? Neem dan contact op met Scoor Jeugdhulp om onze mogelijkheden tot het leveren van een positieve bijdrage te bespreken.