Wij willen vanuit Scoor graag een bijdrage hebben aan het voorkomen van (langdurig) schoolverzuim. Wij bieden bij dreigend verzuim en/of uitval (tijdelijke) begeleiding aan het kind zowel in de schoolsituatie als in de thuissituatie. Deze begeleiding kan bestaan uit diverse observaties in de klas (zit het kind op de goede plek vanwege overprikkeling bijvoorbeeld), observaties bij vrije spelmomenten zoals pauzes wanneer het kind vaker in conflict raakt als ook begeleiding aan leerkracht(en) over hoe het beste om te gaan met het gedrag van het kind. We bieden altijd zorg op maat in nauwe samenwerking met ouders en de betrokken onderwijsinstelling. Daarnaast is Scoor betrokken bij het vormgeven van doelgroep arrangementen, startklassen en teaching on the job aan leerkrachten.

Bij het plannen en organiseren van huiswerk wordt een beroep gedaan op de executieve functies van een kind. Wanneer een kind hierin vastloopt en het lukt ouders onvoldoende of niet om hun kind hierbij te helpen, kunnen wij het kind en ouders tips/adviezen en handvatten geven om dit te verbeteren. Ter info: vanuit Scoor bieden wij geen huiswerk begeleiding.