Wanneer u uw zoon of dochter wilt aanmelden voor hulpverlening vanuit Scoor Jeugdhulp kunt u contact opnemen met het loket Jeugd van uw gemeente. De contactpersoon van de gemeente zal samen met u bepalen of uw zoon of dochter in aanmerking komt voor hulp vanuit PGB of Zorg in Natura. De gemeente zal u vervolgens enkele voorstellen doen, bijvoorbeeld welke instanties het beste aansluiten bij uw hulpvraag. Een van deze instanties kan Scoor Jeugdhulp zijn.

Scoor Jeugdhulp biedt vanuit Zorg in Natura drie soorten arrangementen:
  • individuele begeleiding
  • groepsbegeleiding
  • logeren

De gemeente kan uw zoon of dochter aanmelden via aanmeldingen@scoorjeugdhulp.nl. Vervolgens bepaalt de gemeente met u welk(e) arrangement(en) uw zoon of dochter krijgt toegewezen. U ontvangt dan van de gemeente een indicatie (brief) waarin staat uitgelegd welk(e) arrangement(en) uw zoon of dochter krijgt. De arrangementen zijn niet inwisselbaar. Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer uw zoon of dochter groepsbegeleiding toegewezen krijgt, deze momenten niet kunnen worden opgespaard voor een logeerweekend. Indien u vindt dat uw dochter of zoon, op basis van een hulpvraag, recht heeft op een ander arrangement dan datgene dat u is toegekend, kunt u contact opnemen met de gemeente om dit bespreekbaar te maken.

Zodra de indicatie door de gemeente is afgegeven kan er een matchgesprek plaatsvinden met de coördinator van Scoor Jeugdhulp om de zorg af te gaan stemmen en op te starten vanuit Scoor Jeugdhulp.