Hulpverlening voor Jeugd en gezin

Stempel-logo-blauw

Scoor Jeugdhulp

Scoor is een begeleidingsorganisatie die gespecialiseerd is in het jonge kind (-9 maanden tot 7 jaar), kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) en ADHD problematiek.

Binnen het expertise Jonge Kind staat de Infant Mental Health (IMH) visie centraal, waarbij iedere professional breed kijkt naar de ontwikkeling van het kind, oog heeft voor de ouder-kind relatie en vroegsignalering en preventie belangrijk vindt. Alle professionals werkzaam binnen het specialisme jonge kind zijn geschoold in IMH en bieden vanuit deze visie systemische gezinsbegeleiding.

Bij Scoor Jeugdhulp hebben we tevens een team van toegewijde professionals die gespecialiseerd zijn in autisme en ADHD.

Scoor positioneert zich als een begeleidingsorganisatie die de plek invult tussen behandeling en het omliggend veld. We werken nauw samen met GGZ organisaties om behandeling en begeleiding, indien wenselijk met elkaar te integreren. Vanuit Scoor bieden wij de volgende producten: ambulante begeleiding, groepsbegeleiding, logeren, casusregie afhankelijk en onafhankelijk en een begeleide omgangsregeling (BOR).

Het jonge Kind

Autisme

ADHD

Scoor is partner binnen het Initiatief Jeugdhulp Zuid-Limburg (IJZ) en kan zorg bieden in alle 16 deelgemeenten van Zuid-Limburg.

Bij Scoor kan Zorg In Natura (ZIN) worden geboden. Voor meer informatie kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met ons via telefoonnummer: 045-8200222 of via email: info@scoorjeugdhulp.nl