Kinderen met ADHD kunnen verschillende uitdagingen ervaren, zoals aandachtsproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit. Deze gedragingen kunnen onrust veroorzaken binnen het gezin en de relaties tussen gezinsleden beïnvloeden.

Systemische gezinsbegeleiding richt zich op het volgende:

  • Gezinsdynamiek begrijpen: de begeleider helpt gezinsleden om de interacties en patronen binnen het gezin te herkennen. Dit kan onderliggende problemen aan het licht brengen die van invloed zijn op het gedrag van het kind met ADHD.
  • Communicatie verbeteren: effectieve communicatie binnen het gezin is essentieel. Ouders leren vaardigheden om op een positieve en ondersteunende manier met hun kind te communiceren. Ze leren ook hoe ze met stress en conflicten kunnen omgaan.
  • Gezinsdoelen stellen: Samen met de begeleider kunnen gezinsleden doelen opstellen voor de begeleiding en gedragsverandering. Dit kan helpen om de focus te verleggen van symptoombestrijding naar lange termijn verbeteringen.
  • Gedragsmanagement: Ouders krijgen tools en strategieën aangereikt om effectief om te gaan met het gedrag van hun kind met ADHD.
  • Ondersteuning bieden: De begeleider kan ouders en gezinsleden voorzien van informatie over ADHD en hoe ze hun kind het beste kunnen ondersteunen d.m.v. het geven van psycho-educatie.

Het doel van systemische gezinsbegeleiding is om de kwaliteit van leven voor zowel het kind met ADHD als de rest van het gezin te verbeteren. Door de gezinsdynamiek aan te pakken, kunnen gezinsleden leren om beter met de uitdagingen van ADHD om te gaan en positieve veranderingen te bewerkstelligen. Het is belangrijk om te onthouden dat elke situatie uniek is, en de begeleiding zal worden afgestemd op de specifieke behoeften en doelen van het gezin.

Vanuit Scoor werken wij altijd vanuit het kind in verbinding met zijn omgeving en met onderwijs. Er kan dan ook, indien wenselijk passende onderwijsbegeleiding geboden worden.

Meer lezen…

Ambulante systemische Gezinsbegeleiding

Trainingen

Logeren