Scoor beschikt over een specialistisch aanbod voor het jonge kind (-9 maanden tot 7 jaar). Dit aanbod bestaat uit groepsbegeleiding (3-6 jaar), groepsbegeleiding (6-9 jaar), ambulante systemische begeleiding, ontwikkelingsgericht aanbod op maat (2-4 jaar), begeleiding op het kinderopvang/peuterspeelzaal of op school en logeren.

Binnen Scoor werken wij vanuit de visie Infant Mental Health (IMH) met het jonge kind.

“Een samenleving die zorg draagt voor de allerkleinsten, is een samenleving die zich realiseert dat de kleinste stekjes in de tuin de grootste zorg nodig hebben, omdat zij kwetsbaar zijn. Deze stekjes zijn tegelijk afhankelijk van hun omgeving en groeien niet allemaal in dezelfde gunstige omstandigheden. Ze zijn nochtans de bomen van de toekomst. Gelukkig kan er nog veel gebeuren tussen de babytijd en volwassenheid. Een samenleving die op de kleintjes let, is in dat perspectief ook een samenleving die zorg draagt voor haar toekomst”

De IMH visie staat centraal, waarbij iedere professional breed kijkt naar de ontwikkeling van het kind, oog heeft voor de ouder-kind relatie en vroeg signalering en preventie belangrijk vindt. Alle professionals werkzaam binnen het specialisme jonge kind zijn geschoold in IMH en kunnen vanuit deze visie begeleiding bieden. Er wordt altijd vanuit een systemische bril naar het kind en zijn/haar gezin gekeken waarbij de focus ligt op de onderlinge relaties. De IMH visie benadrukt gezonde gehechtheidsrelaties op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Vanuit Scoor willen wij een bijdrage leveren in die eerste cruciale levensjaren van een kind door de ouder kind-relatie te stimuleren en de kansen voor op een optimale ontwikkeling voor de rest van het leven van een kind te vergroten. Een kansrijke start is hierbij het uitgangspunt. Dit doen wij middels een preventieve insteek in de vorm van opvoedondersteuning, ouderbegeleiding, stimulering in de sociaal-emotionele ontwikkeling bij het kind en samen aan de slag te gaan met het kind en zijn/haar ouder(s). Indien het nodig is om naast begeleiding ook behandeling in te zetten, werken wij vanuit Scoor nauw samen met GGZ partners gespecialiseerd op het hele jonge kind (-9 maanden tot 7 jaar). Dit biedt de mogelijkheid om diagnostiek, behandeling en/of begeleiding met elkaar te integreren en optimaal te kunnen samenwerken om voor het kind en het gezin de best passende zorg te bieden.

Scoor is partner binnen het Initiatief Jeugdhulp Zuid-Limburg (IJZ) en werkt binnen dit samenwerkingsverband samen met diverse collega partners om de best passende zorg te kunnen bieden voor het jonge kind.

Ambulante begeleiding op het KDV, PSZ of op school

Jonge kind groep (3-6 jaar) in combinatie met ambulante begeleiding

Groepsbegeleiding voor kinderen tussen de 6-9 jaar oud in combinatie met ambulante begeleiding.

Ambulante systemische begeleiding

Logeren