Scoor Jeugdhulp vindt het belangrijk dat elk kind en elke jongere zo probleemloos mogelijk opgroeit en alle kansen krijgt in de samenleving. Als wij ons, in de meest wenselijk situatie samen met de ouder(s)/verzorger(s), zorgen maken om een kind doen wij al het mogelijke om hem of haar te helpen. Dit doen wij ook door via de verwijsindex met andere organisaties contact te zoeken.

De verwijsindex is een landelijk digitaal systeem dat ontwikkeld is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het doel is om betrokken hulpverleners met elkaar in contact te brengen en te laten samenwerken in het belang van u en uw zoon/dochter indien nodig.

Signalering in de verwijsindex

Bij Scoor melden wij alle kinderen in zorg aan bij de verwijsindex, tenzij er redenen zijn om tijdelijk niet te signaleren.

Match bij zorg. Wat betekent dit?

Op het moment dat een andere organisatie uw kind ook signaleert in de verwijsindex, krijgen wij beiden een mail met een match en weten dan dat wij uw zoon/dochter beiden in zorg hebben. Nadat wij u (de gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s)) daarvan op de hoogte gebracht hebben, nemen wij contact met elkaar op om te overleggen hoe wij samen u en uw kind het beste kunnen helpen. U wordt in elk geval uitgenodigd en betrokken bij een gezamenlijk overleg, indien hiervoor gekozen wordt.

Wet bescherming persoonsgegevens

Met de gegevens van uw kind gaat de verwijsindex vanzelfsprekend zeer zorgvuldig om. Het signaleringssysteem is goed beveiligd. Dit is verplicht volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

Vragen

Heeft u nog vragen? Dan kunt u meer lezen in de folder Verwijsindex Parkstad op de website www.verwijsindex-parkstad.nl