Indien een kind ouder is dan 6 jaar, mag hij/zij starten binnen onze verlengde jonge kind groep (Iron man). Dit is tevens een interne doorstroomgroep. Deze groepsbegeleiding vindt ook plaats in combinatie met ambulante begeleiding. Deze groep heeft dezelfde opzet als de jonge kind groep (Spiderman) groep. Het doel van deze groep is inzetten op gedragsverandering in een veilige, gestructureerde en begeleide setting met leeftijdsgenoten. Kernpunten zijn; traumasensitief, hechtingsproblematiek en emotieregulatie problematiek. De focus ligt op het stimuleren van de sociaal emotionele ontwikkeling, het vergroten van het zelfvertrouwen, het opdoen van succeservaringen en het op een gepaste wijze leren uiten van verschillende emoties. Hieraan wordt gewerkt d.m.v.  spel, beweging en het krijgen van psycho-educatie. Er is oog voor de ouder-kind relatie (hechting) en de groepen zijn traumasensitief ingericht.

Meer lezen…

Ambulante begeleiding op het KDV, PSZ of op school

Jonge kind groep (3-6 jaar) in combinatie met ambulante begeleiding

Groepsbegeleiding voor kinderen tussen de 6-9 jaar oud in combinatie met ambulante begeleiding.

Ambulante systemische begeleiding

Logeren