Scoor Jeugdhulp

Scoor Jeugdhulp is als gecertificeerde jeugdhulporganisatie gespecialiseerd in het bieden van individuele begeleiding en gezinsbegeleiding aan jeugdigen en hun gezin. Daarnaast bieden wij groepsbegeleiding en logeerweekenden aan jeugdigen.

Wij richten ons onder andere op jeugdigen en gezinnen waarbij sprake is van opgroei- en opvoedproblematiek, psychiatrische problematiek en leer – en ontwikkelstoornissen.

Organogram

Onze organisatie werd 10 jaar geleden opgericht door Roger Huijnen. In 2012 werd de organisatie als gevolg van de toetreding van Martijn Kerkhoff een VOF. Sinds 1 januari 2019 is Scoor Jeugdhulp officieel overgegaan naar de Stichtingsvorm. Dit betekent dat Roger en Martijn afscheid hebben genomen van hun directeursfunctie en de rol van bestuurders hebben ingenomen. De directeur van de Stichting is nu Raymond Gorissen.

Onderstaand presenteren wij het organogram van Scoor zoals dit per 2019 is vormgegeven.