Indien er zorgen of problemen gesignaleerd worden rondom de ontwikkeling van een kindje op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of op school kan Scoor passende hulp op maat bieden. Deze hulp kan bestaan uit; het coachen van de pedagogisch medewerker of de kleuterjuf/meester of 1 op 1 begeleiding van het kindje in deze setting. Belangrijk hierbij is, dat wij altijd de verbinding met ouders behouden om via deze weg de transfer te maken tussen thuis en het KDV, PSZ of school. Wanneer het (tijdelijk) niet meer lukt om deel te nemen aan het KDV, de PSZ of de kleuterklas, kan Scoor een aanbod op maat ontwikkelen waarbij we tijdelijk individuele begeleiding inzetten, gericht op brede ontwikkelingsstimulering van een kindje met als doel terug te werken naar onderwijs. Deze individuele begeleiding vindt plaats op onze locatie in Heerlen in één van onze jonge kind lokalen.

Meer lezen…

Ambulante begeleiding op het KDV, PSZ of op school

Jonge kind groep (3-6 jaar) in combinatie met ambulante begeleiding

Groepsbegeleiding voor kinderen tussen de 6-9 jaar oud in combinatie met ambulante begeleiding.

Ambulante systemische begeleiding

Logeren