Scoor Jeugdhulp biedt vanuit drie soorten arrangementen Jeugdhulp:
  • individuele begeleiding (bijv. gezinsbegeleiding, kindbegeleiding, onderwijsbegeleiding)
  • groepsbegeleiding
  • logeren (dit kan alleen in combinatie met individuele begeleiding of groepsbegeleiding)

Daarnaast biedt Scoor ook Pleegzorg begeleiding.

Via onderstaand aanmeldformulier kunt u een jeugdige aanmelden voor begeleiding bij Scoor Jeugdhulp en/of Scoor Pleegzorg. Zodra onderstaand formulier door ons ontvangen is, nemen wij de eerstvolgende werkdag contact met u op om een kennismakingsgesprek te plannen. Samen met de gemeenteconsulent wordt dan bekeken welk arrangement het best passend is bij de hulpvraag van de jeugdige. De gemeenteconsulent zal vervolgens bepalen of de jeugdige in aanmerking komt voor geïndiceerde hulp en zal een indicatie opstellen met daarin het/de gekozen arrangement(en). Zodra Scoor de beschikking van de gemeente ontvangen heeft, kan de startdatum van de in te zetten hulp gepland worden.

LET OP: Voor de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal (JENS gemeenten) dient u de jeugdige niet aan te melden via onderstaand formulier, maar via instroom@jenshelpt.nl.

Aanmeldformulier

Achternaam*

Voornaam*

Geboorte datum*

Geslacht*

BSN*

Straat en huisnummer*

Postcode*

Woonplaats*

Telefoon vast*2

Telefoon mobiel*2

E-mail adres*

Verwijzer*

Reden aanmelding

* = Verplicht veld
*2 = Telefoon en/of vast nummer is verplicht