Scoor Jeugdhulp biedt vanuit drie soorten arrangementen:
  • individuele begeleiding (bijv. gezinsbegeleiding, kindbegeleiding, onderwijsbegeleiding)
  • groepsbegeleiding
  • logeren (dit kan alleen in combinatie met individuele begeleiding of groepsbegeleiding)

Wilt u zich aanmelden voor begeleiding van Scoor of wilt u graag inventariseren of Scoor past bij uw hulpvraag? Dan kunt u contact opnemen met ons intaketeam.

Wanneer blijkt dat Scoor een passend hulpaanbod voor u heeft, zal er samen met de gemeenteconsulent bekeken worden welk arrangement het best passend is bij de hulpvraag. De gemeenteconsulent zal vervolgens bepalen of de jeugdige in aanmerking komt voor geïndiceerde hulp en zal een indicatie opstellen met daarin het/de gekozen arrangement(en). Zodra Scoor de beschikking van de gemeente ontvangen heeft, kan de startdatum van de in te zetten hulp gepland worden.

LET OP: Voor de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal (JENS gemeenten) dient u direct contact op te nemen met JENS via .

Ons intaketeam staat graag voor u klaar om uw vragen te beantwoorden:

Lizzy Smeets
Tel: 0648062447

Werkzaam op: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

Louis Janssen
Tel: 0614426917

Werkzaam op: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Nadine Eussen
Tel: 0614598701

Werkzaam op: maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag

Céline Franssen
Tel: 0634526422

Werkzaam op: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag