Binnen Scoor hebben wij een specialistische autisme groep voor kinderen in de leeftijd tussen 8 en 12 jaar. Deze groep vindt plaats op woensdag en donderdagmiddag. Binnen deze groep bieden wij begeleiding aan kinderen met de diagnose Autisme Spectrum Stoornis (ASS) of vermoedens van ASS. Het doel van de groepsbegeleiding is het vergroten van sociale vaardigheden, het uitbreiden van de zelfredzaamheid en het erkennen, benoemen en reguleren van emoties. De groepsbegeleiding wordt vormgegeven in ons speciaal ingerichte prikkelarme lokaal waarbij structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid voorop staan. Wij beschikken over een grote keuken en een grote buitenspeelplek op onze locatie.

Kinderen onder de 8 jaar kunnen deelnemen aan de groepsbegeleiding voor het jonge kind (3-6 jaar of 6-9 jaar).

Meer lezen…

Ambulante systemische begeleiding

Groepsbegeleiding Autisme 12 tot 16 jaar

Groepsbegeleiding    Autisme 8 tot 12 jaar

Logeren

Trainingen