Wij bieden ambulante systemische begeleiding aan het jonge kind en zijn/haar gezin door professionele hulp te bieden indien de ontwikkeling van het kind niet als vanzelfsprekend verloopt of wanneer ouders/verzorgers vastlopen in de opvoeding. De ambulante begeleiding vindt plaats in de thuissituatie en/of leefwereld van het kind en het systeem. Alle ambulante collega’s zijn IMH geschoold en werken vanuit deze visie met het kind en zijn/haar gezin. We vinden het belangrijk om het netwerk rondom het gezinssysteem inzichtelijk te maken en te betrekken. Dit doen wij vanuit de methodiek Sonestra (Sociale Netwerk Strategieën).

Het netwerk kan namelijk een belangrijke factor spelen in de co-regulatie van het kind en zijn/haar ouders. Vanuit Scoor hechten wij waarde aan vroeg signalering en preventie en willen wij het liefst zo vroeg mogelijk begeleiding inzetten om moeilijkheden en problemen in het latere leven van het kind te voorkomen.

Dit begint al bij het bieden van passende hulp bij risico zwangere om de hechting tussen ouder en kind te stimuleren en het bieden van ouderbegeleiding en opvoedondersteuning. Hierbij staat het creëren van een veilige basis voor ouders en kind centraal. Wanneer het kind ouder wordt en zich steeds verder ontwikkelt kunnen ouders en/of de omgeving merken dat er bijzonderheden zijn in de ontwikkeling en dat deze niet als vanzelfsprekend verloopt. Het is dan belangrijk om zo vroeg mogelijk te signaleren en ouders tips, handvaten en adviezen te geven hoe ze de ontwikkeling van hun kind het beste kunnen stimuleren.

Indien er zorgen zijn over de ontwikkeling en er ligt vanuit ouders de vraag voor brede diagnostiek bij een GGZ instelling, dan kunnen wij vanuit begeleiding dit te allen tijde in samenwerking met hen bieden. De ambulante begeleiding bestaat uit opvoedondersteuning, gezinsbegeleiding en/of ouderbegeleiding. Bij ouderbegeleiding worden voornamelijk ouders begeleidt en wordt samen met ouders gekeken wat ouders zelf meenemen uit hun eigen verleden wat van invloed is op de opvoeding van hun eigen kind en hoe bepaalde patronen doorbroken kunnen worden.

Meer lezen…

Ambulante begeleiding op het KDV, PSZ of op school

Jonge kind groep (3-6 jaar) in combinatie met ambulante begeleiding

Groepsbegeleiding voor kinderen tussen de 6-9 jaar oud in combinatie met ambulante begeleiding.

Ambulante systemische begeleiding

Logeren