De cliëntenraad geeft zowel gevraagd en ongevraagd advies aan het managementteam van Scoor Jeugdhulp. Op die manier draagt de raad een steentje bij aan een betere dienstverlening aan de cliënt.

Zelf zaken aankaarten

Als cliënt kunt u zelf ook allerlei zaken aankaarten bij de cliëntenraad. Bijvoorbeeld over de manier van werken door Scoor Jeugdhulp en hoe u beter voor uw belangen kunt opkomen. Dat doet u door een brief of e-mail te sturen naar de cliëntenraad (info@scoorjeugdhulp.nl t.a.v. cliëntenraad). Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen (045-8200222). Het adres van de cliëntenraad is Mijnzetellaan 2, 6412 EN, Heerlen.

Niet voor klachten

De cliëntenraad bemoeit zich niet met een klacht over het werk van een individuele medewerker of over de begeleiding van een individuele cliënt. Daarvoor is de klachtencommissie van Scoor Jeugdhulp.

Nieuwe leden zijn welkom

Misschien heeft u als cliënt of ouder van een cliënt interesse om zelf deel uit te maken van de cliëntenraad. Daarvoor kunt u zich telefonisch, per brief of e-mail aanmelden bij de cliëntenraad. Als uw aanvraag binnen is, neemt een lid van de cliëntenraad zo snel mogelijk contact met u op over eventueel lidmaatschap. Verder kan een cliënt maximaal drie jaar deel uitmaken van de cliëntenraad. Die termijn kan wel eenmalig worden verlengd.

Onafhankelijke raad

De cliëntenraad heeft een onafhankelijke voorzitter. In de raad kunnen ouders van cliënten worden opgenomen, maar ook jongeren van 16 jaar en ouder kunnen deel uit maken van de cliëntenraad. Er wordt vier keer per jaar vergaderd.

Eigen reglement en jaarverslag

De cliëntenraad bezit een eigen reglement, waarin alle spelregels van de raad staan. De raad brengt ook een jaarverslag uit waarin staat wat ze het afgelopen jaar gedaan en bereikt heeft.