Mijn naam is Céline Franssen. Ik ben werkzaam als ambulant en groepsbegeleider bij Scoor jeugdhulp. In 2021 ben ik afgestudeerd van de opleiding Social Studies, met als uitstroomprofiel jeugdzorg medewerker. Voorheen heb ik in een psychiatrische jeugdkliniek gewerkt, op de behandel- en diagnostiekafdeling.

‘’Bij Scoor jeugdhulp probeer ik de jongeren bewust te maken van hun eigen kwaliteiten en ze in hun kracht te zetten om zo bij te kunnen dragen aan een positief zelfbeeld.’’