Hallo, graag wil ik mezelf even voorstellen. Mijn naam is Nadine Eussen en ik werk als gedragswetenschapper bij Scoor Jeugdhulp. Als gedragswetenschapper heb ik een coachende en adviserende rol naar mijn team en denk ik gedurende het hele hulpverleningsproces op de achtergrond mee. Ik coördineer het intakeproces, pleeg interventies indien nodig bij hoog-risico casuïstiek en ik draag (mede) zorg dat we de jeugdige en zijn/haar gezin helpen de vooraf gestelde doelen samen behalen. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de deskundigheidsbevordering van mijn team en lever ik een bijdrage aan methodiek- en beleidsontwikkeling binnen onze organisatie. Dit alles met het doel om de kwaliteit van zorg continue te verbeteren.