Ik ben Raymond Gorissen en werk als directeur voor Scoor jeugdhulp en Scoor pleegzorg. Samen met het managementteam en de beleidsmedewerker werk ik aan een prettige en kwaliteitsvolle werkomgeving voor Scoor. Ook het creëren van een goede samenwerking met andere organisatie is een belangrijke taak binnen mijn werk.

In 1997 ben ik gestart als maatschappelijk werker bij het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg, waarna ik in 2007 ben begonnen als staffunctionaris en teamleider bij Bureau Jeugdzorg Limburg. In 2017 ben ik overgestapt naar Scoor waar ik begonnen ben als manager zorg. Vanaf 2019 werk ik als directeur.  Na de afronding van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening heb ik in 2006 de opleiding psychosociale hulpverlening en regelzaken afgerond aan de Interactie Academie in Antwerpen. In 2022 heb ik de Master Management en Innovatie in Maatschappelijke Organisaties afgerond. In 2023 start ik met de opleiding systeemopsteller.

Belangrijk voor mij is zowel het intern als extern bijdragen aan een goede samenwerking tussen professionals en organisaties om hiermee een goede basis te bewerkstelling voor het werken met jeugdigen en hun ouders.