BOR

Scoor biedt een vrijwillige begeleide omgangsregeling (BOR) aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar, met uitloop tot 18 jaar. De BOR is gericht op het behouden van contact met beide ouders en ouders en kind(eren) te laten ervaren dat omgang mogelijk is en als positief ervaren kan worden. Het doel is om het contact tussen het kind en zijn/haar ouder(s) te normaliseren en het verstrekken van informatie m.b.t. de BOR aan de gemeente of een gecertificeerde instelling (BJZ/WSG). De BOR kan op een locatie van Scoor plaatsvinden of op een andere locatie, die vanuit het perspectief van de ouders de voorkeur verdient.