Opvoeding en begeleiding van kinderen met opgroei- en opvoedproblematiek, psychiatrische problematiek en leer – en ontwikkelstoornissen vraagt veel van ouders. De gezinsbegeleiding vanuit Scoor Jeugdhulp kan gericht zijn op het kind zelf, maar kan ook gericht zijn op het ondersteunen van ouders en hun omgeving. Ouders zijn vaak op zoek naar handvatten hoe met hun kinderen om te gaan. Zo kan er ook ondersteuning geboden worden in opvoedkundige vraagstukken.

In gezinnen waar problemen zijn ontstaan als gevolg van of mede veroorzaakt door de hulpvraag van een kind leveren wij een compleet aanbod van hulpverlening in het kader van levensloop-begeleiding. We zijn dichtbij en intensief aanwezig als het nodig is en op afstand en minder frequent aanwezig als dit mogelijk is. We werken outreachend. Dat wil zeggen dat we het gezin in de thuissituatie bezoeken of het gezin op locatie uitnodigen.