Een kind kan nooit los gezien worden van zijn systeem (gezin). Vanuit Scoor bieden wij dan ook begeleiding vanuit een systemische visie voor het hele gezin. Wij werken dan ook regelmatig met de SoNesTra methodiek, waarbij we stapsgewijs via een netwerkberaad het sociale netwerk rondom een gezin kunnen vergroten en versterken. Gezinsbegeleiding kan ingezet worden wanneer ouders moeilijkheden ervaren in de dagelijkse opvoeding. Binnen gezinsbegeleiding ligt de nadruk op de ouder-kind relatie en andere dynamieken tussen bijvoorbeeld broer en zus.  Vanuit gezinsbegeleiding heeft iedereen binnen het gezin een bepaalde rol, waarbij iedereen invloed op elkaar heeft door elkaar te versterken of juist te verzwakken. Bij gezinsbegeleiding worden bepaalde patronen die zichtbaar zijn besproken om deze patronen uiteindelijk te kunnen doorbreken. Hierbij wordt inzichtelijk gemaakt wie welke rol en verantwoordelijkheid heeft binnen het gezin en hoe iedereen vanuit zijn eigen cirkel van invloed verandering kan teweeg brengen. Alle medewerkers van Scoor  zijn opgeleid in de methodiek ‘verbindend gezag en nieuwe autoriteit’ waarbij het doel is om de machteloosheid bij ouders m.b.t. de opvoeding te doorbreken. De nadruk wordt gelegd op de kracht van ouders: om door te zetten en om weerstand te bieden op een vastberaden, liefdevolle en niet aanvallende manier. Gezinsbegeleiding vindt altijd plaats in de thuissituatie van het kind en zijn/haar gezin of wanneer ouders hieraan de voorkeur geven op onze locatie.

Wanneer er sprake is van complexe gezinssituaties waarbij er sprake is van onveiligheid of zorgen rondom de veiligheid kunnen wij de methodiek Focus op Veiligheid toepassen. Hierbij zijn wij in staat om verschillende interventies toe te passen met als doel dat kinderen en volwassen met een goed plan rondom veiligheid, inzet van het netwerk en passend begeleiding bij elkaar kunnen blijven. Hierdoor voorkomen we op een verantwoorde manier een uithuisplaatsing.