Scoor biedt een specialistisch groepsaanbod waarbij Scoor interdisciplinair werkt. Scoor heeft ervoor  gekozen om de diverse groepen een Marvel Superheld naam te geven, om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de jeugdige.

Spiderman groep en Iron man groep

Scoor biedt twee keer per week op woensdag en vrijdag (13.30 tot 16.00) groepsbegeleiding voor kinderen tussen 3 en 6 jaar oud. Tevens is er een Verlengde Jonge Kind groep op maandag en donderdag van 15.30 tot 18.00 voor kinderen tussen 6 en 9 jaar oud. De groepsbegeleiding vindt plaats op onze hoofdlocatie in Heerlen in ons mooi ingerichte Jonge Kind lokaal. Tijdens deze begeleidingsmomenten wordt er bijvoorbeeld samen met de kinderen gewerkt aan het vergroten van hun zelfvertrouwen, het reguleren van hun emoties en het vergroten van sociale vaardigheden. Binnen de Jonge Kind groep is er oog voor de ouder-kindrelatie (hechting) en kijken wij trauma-sensitief naar het hele systeem. De spelontwikkeling staat centraal, waarbij een kind gestimuleerd wordt in verschillende spelvormen samen met leeftijdsgenootjes. Wanneer kinderen naar de Jonge Kind groep komen is er ook altijd ambulante begeleiding in de thuissituatie. Dit om de transfer tussen de groep en thuis makkelijk te maken, waarbij de begeleiding wordt vormgegeven door dezelfde professional. Het kind zal begeleid worden door een multidisciplinair team van groepsbegeleiders, ambulant begeleiders, een gedragsspecialist en een gedragswetenschapper. Tevens hebben wij een nauwe samenwerking met Moventis GGZ opgestart, waarbij we vanuit begeleiding en behandeling optimaal kunnen samenwerken om voor het kind en het gezin de best passende zorg te bieden.

     

Wil je de volledige flyer zien van de Spiderman groep? Klik dan hier.
Wil je de volledige flyer zien van de Ironman groep? Klik dan hier.

Hulk groep

Binnen Scoor hebben wij een specialistische Autisme groep voor kinderen in de leeftijd tussen 8 en 14 jaar. Deze groep vindt plaats op maandag en donderdag van 15.45 tot 18.00. Binnen deze groep bieden wij begeleiding aan kinderen met de diagnose Autisme Spectrum Stoornis (ASS) of vermoedens van ASS. De groepsbegeleiding wordt vormgegeven in ons speciaal ingerichte prikkelarme lokaal waarbij structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid voorop staan. Wij beschikken over een grote keuken, een gymzaal en grote buitenspeelplek op onze locatie. Vanuit Scoor hebben we oog voor de sensorische informatieverwerking van ieder kind en kunnen indien wenselijk de SP-NL afnemen om deze inzichtelijk te maken. Daarnaast is iedere professional werkzaam binnen de autisme-expertise opgeleid in de Autisme Centraal Methodiek. We bieden individueel of in groepsverband psycho-educatie aan middels Brainblocks, Geef me de vijf of Ik ben speciaal. Daarnaast bieden we diverse trainingen zoals de Rots & Water training specifiek voor ASS, een sociale vaardigheidstraining of bijvoorbeeld de Ik Puber training. Het doel van de groepsbegeleiding is het vergroten van sociale vaardigheden, het uitbreiden van de zelfredzaamheid en het erkennen, benoemen en reguleren van emoties.


Wil je de volledige flyer zien van de Hulk groep? Klik dan hier.

Captain America

Wij bieden iedere dinsdag zelfstandigheidstraining binnen een kleine groep jeugdigen in de leeftijd tussen 12 en 18 jaar oud. De nadruk ligt op het stimuleren van de zelfstandigheid, het vergroten van de sociale vaardigheden en het trainen van de executieve functies. Jeugdigen krijgen bepaalde taken en verantwoordelijkheden om hiermee stapsgewijs te gaan oefenen. Tijdens de groepsactiviteiten stimuleren wij de autonomie van de jeugdigen en leren wij hen hoe ze zelf een grens kunnen aangeven en de grens van een ander kunnen aanvoelen. Wij organiseren diverse activiteiten gericht op het vergroten van de zelfstandigheid zoals: samen koken waarbij we de jeugdigen kennis laten maken met verantwoorde voeding. Daarnaast bieden wij begeleiding om verantwoord deel te nemen aan de maatschappij door bijvoorbeeld gebruik te maken van het openbaar vervoer. Er is aandacht voor thema’s zoals: social media, seksualiteit, gamen, loverboyproblematiek, pesten of op een verantwoorde manier omgaan met financiën. Wanneer de jeugdige zijn of haar doelen heeft bereikt, zoeken wij de samenwerking op met het voorliggend veld, zodat wij de zorg aan hen kunnen overdragen. Wij werken interdisciplinair samen met groepsbegeleiding, ambulant begeleiding, gedragsspecialist en gedragswetenschapper om zo de beste zorg voor het kind te bieden.

Wil je de volledige flyer zien van de Hulk groep? Klik dan hier.

Wonder Woman

Op woensdagmiddag en vrijdag hebben wij een groepsaanbod voor meiden tussen de 8 en 12 jaar oud. Binnen deze groep ligt de focus op hechtingsproblematiek. In deze groepsbegeleiding staan de thema’s veiligheid en vertrouwen centraal. Speerpunten zijn: het vergroten van sociale vaardigheden, vertrouwen in de ander en zichzelf krijgen en vriendschappen aangaan en onderhouden. Er is speciale aandacht voor meiden met hechtingsproblematiek waar psycho-educatie gegeven zal worden op een manier die aansluit bij de belevingswereld van de meiden. Tevens zal de groepsbegeleider, indien nodig zorgen voor de gewenste co-regulatie in stressvolle situaties. Wij dragen zorg dat de jeugdige zich veilig en welkom voelt binnen de groep en zich ‘gezien’ voelt gedurende de dag. We bieden duidelijkheid, voorspelbaarheid en een vast dagprogramma, waarbij we activiteiten aanbieden waarbij de jeugdige succeservaringen op kan doen. Tevens zullen wij thema’s bespreken die passend zijn bij hun leeftijd, evt. in samenwerking met de GGD zoals het thema pesten, loverboyproblematiek en gebruik van Social Media.

Wil je de volledige flyer zien van de Wonder Woman groep? Klik dan hier.

Black Panther

Op maandag en vrijdagmiddag bieden wij groepsbegeleiding aan kinderen waarbij een verstandelijke beperking is vastgesteld (IQ 70-85). Binnen de groep maken wij veel gebruik van visuele ondersteuning (regels, afspraken, kiezen, planning) om de zelfstandigheid en zelfvertrouwen van de jeugdigen te vergroten en het werkgeheugen te ontlasten. Er wordt rekening gehouden met beperktere executieve functies en we stimuleren de jeugdige in het zelf oplossen van problemen. We oefenen vaardigheden in verschillende (sociale) situaties telkens opnieuw, zodat de jeugdige in staat is om de geleerde vaardigheden te generaliseren in diverse situaties. We bieden (nieuwe) informatie via meerdere zintuigelijke kanalen aan, zodat informatie op verschillende manieren kan worden opgeslagen. Tijdens de groepsbegeleiding geven we bewust korte, eenduidige opdrachten en controleren we regelmatig of de jeugdige de opdracht of vraag heeft begrepen. Tevens hebben wij aandacht voor thema’s zoals seksualiteit, gebruik van Social Media, pesten en de puberteit.

Wil je de volledige flyer zien van de Black Panther groep? Klik dan hier.

Thor

Op maandagmiddag en woensdagmiddag hebben wij een groep voor kinderen met vermoedens van of de diagnose ADHD. Deze groepsbegeleiding vindt plaats op SBO de Boemerang. Binnen deze groepsbegeleiding ligt de focus op de sensorische informatieverwerking, aandachtsproblemen en impulsiviteit van de jeugdigen. Speerpunten zijn: veel bewegen, de natuur in en het bieden van structuur en duidelijkheid. We werken met time timers en proberen de jeugdigen te helpen om structuur aan te leren in kleine stappen en een stappenplan. We maken gebruik van visualisatie, om de zelfstandigheid van de jeugdigen te vergroten. Daarnaast bieden we psycho-educatie in groepsverband aan de jeugdigen, waarbij we thema’s die horen bij ADHD en hun leeftijd in groepsverband met elkaar bespreken.

Wil je de volledige flyer zien van The Thor groep? Klik dan hier.