Scoor biedt een specialistisch groepsaanbod waarbij Scoor interdisciplinair werkt. Scoor heeft ervoor  gekozen om de diverse groepen een Marvel Superheld naam te geven, om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de jeugdige.

Spiderman groep en Iron man groep

Scoor biedt twee keer per week op woensdag en vrijdag (13.30 tot 16.00) groepsbegeleiding voor kinderen tussen 3 en 6 jaar oud. Tevens is er een Verlengde Jonge Kind groep op maandag en donderdag van 15.30 tot 18.00 voor kinderen tussen 6 en 9 jaar oud. De groepsbegeleiding vindt plaats op onze hoofd locatie in Heerlen in ons mooi ingerichte Jonge Kind lokaal. Tijdens deze begeleidingsmomenten wordt er bijvoorbeeld samen met de kinderen gewerkt aan het vergroten van hun zelfvertrouwen, het reguleren van hun emoties en het vergroten van sociale vaardigheden. Binnen de Jonge Kind groep is er oog voor de ouder-kindrelatie (hechting) en kijken wij trauma-sensitief naar het hele systeem. De spelontwikkeling staat centraal, waarbij een kind gestimuleerd wordt in verschillende spelvormen samen met leeftijdsgenootjes. Wanneer kinderen naar de Jonge Kind groep komen is er ook altijd ambulante begeleiding in de thuissituatie. Dit om de transfer tussen de groep en thuis makkelijk te maken, waarbij de begeleiding wordt vormgegeven door dezelfde professional. Het kind zal begeleid worden door een multidisciplinair team van groepsbegeleiders, ambulant begeleiders, een gedragsspecialist en een gedragswetenschapper. Tevens hebben wij een nauwe samenwerking met Moventis GGZ opgestart, waarbij we vanuit begeleiding en behandeling optimaal kunnen samenwerken om voor het kind en het gezin de best passende zorg te bieden.

     

Wil je de volledige flyer zien van de Spiderman groep? Klik dan hier.
Wil je de volledige flyer zien van de Ironman groep? Klik dan hier.

Hulk groep

Binnen Scoor hebben wij een specialistische Autisme groep voor kinderen in de leeftijd tussen 8 en 14 jaar. Deze groep vindt plaats op maandag en donderdag van 15.45 tot 18.00. Binnen deze groep bieden wij begeleiding aan kinderen met de diagnose Autisme Spectrum Stoornis (ASS) of vermoedens van ASS. De groepsbegeleiding wordt vormgegeven in ons speciaal ingerichte prikkelarme lokaal waarbij structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid voorop staan. Wij beschikken over een grote keuken en een grote buitenspeelplek op onze locatie. Vanuit Scoor hebben we oog voor de sensorische informatieverwerking van ieder kind en kunnen indien wenselijk de SP-NL afnemen om deze inzichtelijk te maken. Daarnaast is iedere professional werkzaam binnen de autisme-expertise opgeleid in de Autisme Centraal Methodiek. We bieden individueel of in groepsverband psycho-educatie aan middels Brainblocks, Geef me de vijf of Ik ben speciaal. Daarnaast bieden we diverse trainingen zoals de Rots & Water training specifiek voor ASS, een sociale vaardigheidstraining of bijvoorbeeld de Ik Puber training. Het doel van de groepsbegeleiding is het vergroten van sociale vaardigheden, het uitbreiden van de zelfredzaamheid en het erkennen, benoemen en reguleren van emoties.


Wil je de volledige flyer zien van de Hulk groep? Klik dan hier.

Thor

Op maandagmiddag en woensdagmiddag hebben wij een groep voor kinderen met vermoedens van of de diagnose ADHD. Deze groepsbegeleiding vindt plaats op onze locatie in Heerlen. Binnen deze groepsbegeleiding ligt de focus op de sensorische informatieverwerking, aandachtsproblemen en impulsiviteit van de jeugdigen. Speerpunten zijn: veel bewegen, de natuur in en het bieden van structuur en duidelijkheid. We werken met time timers en proberen de jeugdigen te helpen om structuur aan te leren in kleine stappen en een stappenplan. We maken gebruik van visualisatie, om de zelfstandigheid van de jeugdigen te vergroten. Daarnaast bieden we psycho-educatie in groepsverband aan de jeugdigen, waarbij we thema’s die horen bij ADHD en hun leeftijd in groepsverband met elkaar bespreken.

Wil je de volledige flyer zien van The Thor groep? Klik dan hier.