Onder professionele begeleiding kunnen jongeren bij Scoor Jeugdhulp deelnemen aan een logeerweekend met leeftijdsgenoten. Tijdens dit weekend wordt de thuissituatie ontlast. De jongeren kunnen werken aan hun individuele doelen. Zij oefenen onder andere met vaardigheden op het gebied van bijvoorbeeld koken, budgetbeheer, ADL, keuzes maken, sociale vaardigheden, enz. De jongeren trekken een heel weekend met elkaar op en leren rekening te houden met elkaar.

In een ongedwongen sfeer worden door de aard van de activiteiten contacten en vriendschappen gemakkelijker aangegaan of worden eigen mogelijkheden en onmogelijkheden sneller herkend. Natuurlijk is er daarnaast ruimte voor ontspanning, bijvoorbeeld tijdens gezamenlijke maaltijden of een spel.

NB. Logeren kan alleen worden aangeboden in combinatie met individuele en/of groepsbegeleiding.