De jonge kind groepen van Scoor zijn speciaal ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd 3-6 jaar. Binnen de jonge kind groepen staat de IMH visie centraal, is er oog voor de ouder-kind relatie (hechting) en zijn de groepen trauma-sensitief ingericht. Tijdens de begeleidingsmomenten op de groep wordt er verder gewerkt aan het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van ieder kind. Voor ieder kind dat bij Scoor in begeleiding komt wordt een handelingsplan en signaleringsplan gemaakt om doelgericht aan de slag te gaan met brede ontwikkelingsstimulering. Kernpunten zijn; het vergroten van het zelfvertrouwen, het opdoen van succeservaringen in een veilige, kleine setting, leren herkennen van emoties en deze op een gepaste wijze leren te uiten (emotieregulatie) en het vergroten van de sociale vaardigheden. Onze visie is om het kind in zijn eigen kracht te zetten waarbij we een jaar lang werken aan de volgende thema’s: Samenwerken, Complimenten, Omgeving, Onszelf en Respect (SCOOR). Binnen de groep worden de ‘kleurenmonsters’ ingezet om de emotieregulatie te verbeteren. Om bovenstaande te bereiken staat de spelontwikkeling centraal, waarbij het kind gestimuleerd wordt in verschillende spelvormen samen met een klein groepje leeftijdsgenoten.

De groepen worden begeleidt door een multidisciplinair team van professionals waarbij het kind en zijn/haar gezin centraal staat. Er kijkt bij ieder kind een gedragswetenschapper en een gedragsspecialist op de achtergrond mee naar de ontwikkeling van ieder kind. De groepen vinden wekelijks plaats na schooltijd op de woensdag en vrijdagmiddag (14.00 tot 16.00). In de vakantieperiode hanteren wij aangepaste groepstijden in de ochtenden. De groep vindt plaats in ons mooi ingerichte lokaal op onze hoofdlocatie in Heerlen. De groepsbegeleiding vindt altijd plaats in combinatie met ambulante begeleiding in de thuissituatie om de transfer tussen de groep en thuis te optimaliseren. Dit gebeurd met voorkeur en in de meeste gevallen door dezelfde begeleider.

Meer lezen…

Ambulante begeleiding op het KDV, PSZ of op school

Jonge kind groep (3-6 jaar) in combinatie met ambulante begeleiding

Groepsbegeleiding voor kinderen tussen de 6-9 jaar oud in combinatie met ambulante begeleiding.

Ambulante systemische begeleiding

Logeren