Onze zorg

Scoor biedt specialistische begeleiding voor kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar. Deze begeleiding bestaat uit specialistische groepsbegeleiding, individuele begeleiding, gezinsbegeleiding, ouderbegeleiding, opvoedondersteuning, onderwijsbegeleiding en logeren. Daarnaast biedt Scoor casusregie afhankelijk en onafhankelijk en geeft Scoor invulling aan diverse begeleide omgangsregelingen.

Scoor biedt specialistische begeleiding voor het jonge kind (-9 maanden tot 7 jaar) vanuit de IMH visie, kinderen met autisme en kinderen met ADHD.

Vanuit Scoor willen wij tijdig deel uitmaken van de leefwereld van het kind en zijn/haar gezin (zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig). Belangrijke personen voor het kind en zijn/haar gezin betrekken wij bij de begeleiding. Dit doet Scoor samen en zoveel als mogelijk in de woonomgeving en/of de leefwereld van het kind (bv. school). Daarnaast vinden wij het belangrijk om te normaliseren, begeleiding biedt de mogelijkheid een gezinssysteem in zijn ‘normale doen’ te kunnen ontmoeten en in kaart te brengen met al zijn tips en tops. Scoor biedt nabijheid en staat naast het gezin in zijn/haar context zowel in de ochtenden als in de avonden indien nodig. Scoor is goed in het trainen/oefenen van gewenst gedrag in de leefwereld van het kind. Tevens is Scoor een organisatie die stuurt op het resultaat, waarbij het perspectief (toekomstbeeld) van jeugdige centraal staat middels een gezinsgerichte aanpak.

Scoor positioneert zich als een begeleidingsorganisatie die de plek invult tussen behandeling en het voorliggend veld. Wij hebben in de afgelopen periode met diverse ketenpartners zoals specialistische GGZ jeugdzorg behandelorganisaties en welzijnsorganisaties,  de samenwerking opgezocht om voor het kind en zijn/haar gezin de beste zorg te bieden. Scoor vindt het belangrijk om doorplaatsingen tussen zorgaanbieders zoveel mogelijk te voorkomen en werkt graag vanuit de visie: ‘first time right’. Vanuit onze visie op begeleiding, zijn wij van mening dat Scoor  een belangrijke schakel is, in het op- en afschalen tussen voorliggende voorzieningen in de wijk en behandeling in de specialistische GGZ. Als begeleidingsorganisatie werkt Scoor systemisch met het kind en zijn/haar gezin en bieden wij wat nodig is, schalen wij af wanneer het kan en vragen expertise erbij indien noodzakelijk. Onze ervaring in het integraal samenwerken met diverse ketenpartners laat zien dat een integraal perspectief voor het kind en zijn/haar gezin noodzakelijk is om de gewenste vooruitgang en resultaten te behalen m.b.t. het toekomstperspectief van het kind.

Wij bieden de volgende zorg en arrangementen

Individuele begeleiding

“Deskundige een op een begeleiding”

(Passende) Onderwijs begeleiding

“Gezellige en leerzame middag met leeftijdsgenoten”

Gezins-
begeleiding

“Als gezin sterker in de schoenen staan”

Groeps-
begeleiding

“Deskundige begeleiding rondom onderwijs”

Logeren

“Samen een weekend weg met leeftijdsgenoten”